Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam zmierzyć się z szerokim wachlarzem zadań

Rzetelność

Naszą nieustannie poszerzaną wiedzę i umiejętności wspieramy nowoczesnym sprzętem

Gwarancja

Geologia i geodezja pod naszym szyldem to gwarancja , jakość oraz konkurencyjna cena

Realizacje

 • Geologia złożowa Open or Close  Nasza firma wykonuje obsługę mierniczo - geologiczną w odkrywkowych zakładach górniczych eksploatujących złoża kopalin pospolitych i podstawowych.

  Dla potrzeb prowadzenia działalności wydobywczej złóż kopalin, w ostatnich latach wykonaliśmy niżej wymienione dokumentacje i projekty.

  Dokumentacje złożowe:

  • Dokumentacja geologiczna złoża gabra „Ząbkowice Śląskie"w kat. C1, Magnezyty „Grochów" S.A., Brzeźnica
  • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża szarogłazu „Dębowiec"w kat. C1+B Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie S.A.
  • Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża szarogłazu „Dębowiec" złoża w kat. C1+B Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie S.A.
  • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża granitu „Gola Świdnicka" w kat. C1+C2, Transpiach Kopalnia Kruszywa, Kąty Wrocławskie
  • Dokumentacja geologiczna w kat. C1 złoża kruszyw naturalnych Luboszyce, Zakład Produkcyjno Handlowo Usługowy „JUR -TRANS" Krobia,
  • Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża sjenitu „Kośmin" w kat. B+C1+C2; Sjenit S.A., Gumin 18, Niemcza
  • Dokumentacja geologiczna złoża bazaltu „Diablak" w kat. C1 Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT" Spółka Akcyjna w Wilkowie, Złotoryja
  • Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża magnezytu Braszowice, Magnezyty „Grochów" S.A., Brzeźnica
  • Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej w kat. C1 złoża bazaltu „Krzeniów" Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT" S.A. w Wilkowie, Zlotoryja
  • Dokumentacja geologiczna z wykonanych prac geologicznych niekończących się udokumentowaniem złóż kopalin - rozpoznanie wystąpienia porfiru w rejonie wzgórza „Różana" PGP BAZALT S.A. w Wilkowie
  • Dodatek nr 5 do dokumentacji geologicznej złoża bazaltu Leśna -Brzozy" w kat. C2, Kruszywa Polskie, Wąglikowice
  • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej w kat. C1+C2 złoża amfibolitu i migmatytu „Piława Górna" Dolnośląskie Surowce Skalne Sp. z o.o., Warszawa
  • Dodatek nr 3 do dokumentacji złoża granitu i gnejsu w kat C1+B „Strzelin" JP-Kopalnia Granitu Sp. z o.o., Strzelin
  • Dodatek nr 1 do dokumentacji geologicznej złoża bazaltu Góra Kamienista" w kat. C1; NCC Industri Kruszywa, Wrocław
  • Dodatek nr 2 do dokumentacji geologicznej złoża bazaltu Kozia Góra w kat. C1+B; Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o., Polędzie
  • Dodatek Nr 1 do dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne w związku z eksploatacją złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie; Górażdże Cement S.A. w Choruli

  Projekt zagospodarowania złóż:

  • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża amfibolitu i migmatytu „Piława Górna", Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., Warszawa
  • Dodatek nr 3 do projektu zagospodarowania złoża granitu i gnejsu "Strzelin" , Kruszywa Strzelin Sp. z o.o., Strzelin
  • Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża granitu i gnejsu "Strzelin" , JP Kopalnie Granitu w Strzelinie Sp. z o.o., Strzelin
  • Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża bazaltu „Leśna - Brzozy",Kruszywa Polskie sp. z o.o., Wąglikowice
  • Dodatek nr 1do projektu zagospodarowania złoża bazaltu "Leśna-Brzozy", Kruszywa Polskie sp. z o.o., Wąglikowice
  • Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża bazaltu „Krzeniów,Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT" Spółka Akcyjna w Wilkowie, Zlotoryja
  • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża bazaltu „Krzeniów,Przedsiębiorstwo Górniczo-Produkcyjne „BAZALT" Spółka Akcyjna w Wilkowie, Zlotoryja
  • Dodatek Nr 1 do projektu zagospodarowania złoża wapieni triasowych Strzelce Opolskie; Górażdże Cement S.A. w Choruli
  • Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża granitu„Gola Świdnicka", TRANSPIACH KOPALNIA KRUSZYWA, Kąty Wrocławskie
  • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża granitu„Gola Świdnicka", TRANSPIACH KOPALNIA KRUSZYWA, Kąty Wrocławskie
  • Projekt zagospodarowania złoża kruszywa naturalnego „Drogoszów II"Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie SA , Niemodlin
  • Dodatek nr 1 do Projektu zagospodarowania złoża wapieni i margli triasowych „Podgrodzie - Pole I" Kopalnia Wapienia „Podgrodzie, Wrocław
  • Dodatek nr 1 do Projektu zagospodarowania złoża magnezytu „Braszowice" Magnezyty „Grochów" S.A., Brzeźnica
  • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża bazaltu „Kłopotno" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Pri - Bazalt" SA, Mirsk
  • Dodatek nr 4 do projektu zagospodarowania złoża sjenitu „Kośmin" SJENIT S.A., Gumin 18, Niemcza
  • Dodatek nr 3 do projektu zagospodarowania złoża sjenitu „Kośmin" SJENIT S.A., Gumin 18, Niemcza
  • Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża sjenitu „Kośmin" SJENIT S.A., Gumin 18, Niemcza
  • Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża sjenitu „Kośmin" SJENIT S.A., Gumin 18, Niemcza
  • Dodatek Nr 1 do projektu zagospodarowania złoża bazaltu „Góra Kamienista" NCC Industri Kruszywa, Wrocław

  Raporty o oddziaływaniu inwestycji na środowisko:

  • Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji i przeróbki kopaliny ze złoża Głębocko I-1, Joachim Duda TRADE Sp. z o.o., Opole
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji złoża magnezytu „Braszowice, Magnezyty „Grochów" S.A., Brzeźnica
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji złoża sjenitu „Kośmin"; Sjenit S.A, Niemcza
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji złoża granitu i gnejsu "Strzelin" JP Kopalnie Granitu w Strzelinie Sp. z o.o., Strzelin
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji złoża wapieni i margli triasowych „Podgrodzie - Pole I", Kopalnia Wapienia „Podgrodzie, Wrocław
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji złoża wapieni i margli jurajskich „Wiek II" ; Górażdże Cement S.A. w Choruli
  • Raport o oddziaływaniu na środowisko eksploatacji złoża wapieni triasowych w Strzelcach Opolskich; Górażdże Cement S.A. w Choruli

  Projekty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych:

  • Projekt rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych złóż iłów "Kunice I" i "Kunice I-Wschód" Koramic Pokrycia Dachowe sp. z o.o.
  • Projekt rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych złoża bazaltu „Rębiszów" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Pri - Bazalt" SA, Mirsk
  • Projekt rekultywacji i zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych złoża „Kunice II" w granicach działki 3/18, Wienerberger Ceramika Budowlana Sp. z o.o., Warszawa
  • Projekt rekultywacji terenów poeksploatacyjnych Kopalni granitu MIKOSZÓW Kopalnia Granitu Mikoszów Sp. z o.o. Strzelin
  • Projekt rekultywacji terenów poeksploatacyjnych kopalni granitu Gołaszyce; Cemex Polska Sp. z o.o. Warszawa

  Ocena stateczności skarp:

  • Określenie warunków stateczności skarp złożowych i nadkładowych w wyrobisku kopalni Sarah II złoże kruszywa naturalnego „Głębocko".
  • Określenie warunków stateczności skarp złożowych i nadkładowych w wyrobisku kopalni Sarah złoże „SARNY - POLE II a-1"
  • Analiza warunków stateczności skarp i zboczy zwałowiska wewnętrznego w wyrobisku Kopalni Magnezytu „Grochów"
  • Określenie stateczności skarp i zboczy w kopalni „Połom"
  • Zakład Wapienniczy Wojcieszów Sp. z o.o.
  • Określenie warunków stateczności skarp złożowych i nadkładowych w wyrobisku KSM Lewin Brzeski; Kopalnia Surowców Mineralnych Lewin Brzeski
  • Określenie warunków stateczności skarp złożowych i nadkładowych w wyrobisku KSM Dziergowice; Kopalnia Surowców Mineralnych Dziergowice
  • Określenie warunków stateczności skarp złożowych i nadkładowych w wyrobisku KPF Grodziec; Kopalnia Pisków Formierskich Grodziec
  • Określenie warunków stateczności skarp złożowych i nadkładowych Kopalni kruszywa naturalnego „Brzeziny"; Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Niemodlinie SA , Niemodlin
  • Określenie warunków stateczności skarp, zboczy i półek skał złożowych i nadkładowych i zwałowisk w kopalni wapienia: Tarnów Opolski, Kamień Śląski, Strzelce Opolskie; Śląskie Zakłady Przemysłowe Opolwap S.A. Tarnów Opolski
  • Określenie warunków stateczności skarp złożowych i nadkładowych w wyrobisku KSM Ruda; Kopalnia Surowców Mineralnych Ruda
  • Określenie warunków stateczności skarp złożowych i nadkładowych "Rudniki II" Cementownia Rudniki S.A. Rudniki;

  Powrót do góry

 • Geologia inżynierskaOpen or Close

  Dokumentacje geologiczno-inżynierskie

  Nadzory geotechniczne

  Dokumentacje geologiczno-inżynierskie, geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

  • 1. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych przy ul. Lubelskiej i Wysostackiego w Wałbrzychu.
  • 2. Ekspertyza geologiczno - górnicza i budowlana dotycząca posadowienia na terenie po zakończonej działalności górniczej nieruchomości zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. Lubelskiej i Wysockiego „Galerii Magnolia"
  • 3. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Galerii Victoria przy ul. 1-go Maja w Wałbrzychu
  • 4. Ekspertyza geolobogiczno - górnicza i budowlana dotycząca posadowienia na terenie po zakończonej działalności górniczej nieruchomości zlokalizowanej w Wałbrzychu przy ul. 1-go Maja obiektów „Galerii Victoria".
  • 5. Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla projektowanej inwestycji centrum handlowego Auchan w Raciborzu
  • 6. Dokumentacja geologiczno-inżynierska dla ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowanego Punktu Przeładunku Odpadów przy ul. Długiej w Wałbrzychu
  • 7. Dokumentacja hydrogeologiczna określająca warunki hydrogeologiczne w związku z projektowaniem Punktu Przeładunku Odpadów mogącego zanieczyścić wody podziemne przy ul. Długiej w Wałbrzychu
  • 8. Dokumentacja geologiczno - inżynierska z rozszerzonym zakresem badań warunków hydrogeologicznych dla projektowanej inwestycji centrum usługowo-handlowego przy ul. Łączyńskiego w Szczawnie Zdroju.
  • 9. Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla projektowanego obiektu handlowego Castorama przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu
  • 10. Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla projektowanego obiektu handlowego Auchan przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu
  • 11. Dokumentacja geologiczno - inżynierska dla projektowanego obiektu handlowego „Kędzierzyn" w Kędzierzynie Koźlu
  • 12. Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo - wodnych na terenie projektowanego Centrum Handlowego Tesco przy ul. 3-go Maja w Krapkowicach
  • 13. Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanego Składowiska Odpadów Komunalnych w Koluszkach
  • 14. Dokumentacja geotechniczna warunków gruntowo - wodnych na terenie posadowienia projektowanego obiektu handlowego w Namysłowie
  • 15. Dokumentacja geologiczno - inżynierska określająca warunki gruntowo - wodne na terenie składowiska odpadów z procesu termicznego przekształcania osadów Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej; Miasto Łódź
  • 16. Dokumentacja hydrogeologiczna piezometrów do monitorowania wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych przy ul. Beethovena w Wałbrzychu.
  • 17. Dokumentacja hydrogeologiczna piezometrów do monitorowania wód podziemnych e rejonie składowiska odpadów z procesu termicznego przekształcania osadów Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej; Miasto Łódź
  • 18. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych na terenie składowiska odpadów z procesu termicznego przekształcania osadów Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej; Miasto Łódź
  • 19. Dokumentacja hydrogeologiczna piezometrów do monitorowania wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lubomierzu
  • 20. Dokumentacja hydrogeologiczna piezometrów do monitorowania wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych -Podlesie gm. Bogoria woj. świętokrzyskie
  • 21. Dokumentacja hydrogeologiczna piezometrów do monitorowania wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Sułkowicach - pow. myślenicki
  • 22. Dokumentacja hydrogeologiczna piezometrów do monitorowania wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Lipnie,
  • 23. Dokumentacja hydrogeologiczna piezometrów do monitorowania wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Wardyniu Górnym

  Nadzory geotechniczne przy realizacji posadowienia obiektów budowlanych i innych robót ziemnych na niżej wymienionych inwestycjach:

  - budowa składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie
  - rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wrocławiu

  - budowa Centrum Handlowego "Twierdza Kłodzko II" w Kłodzku

  - budowa galerii Victoria w Wałbrzychu

  - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Świebodzicach Cierniach
  - rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jugowicach
  - budowa Centrum Dystrybucyjnego LIDL w Legnicy
  - budowa platformy pod stadion sportowy EURO 2012 we Wrocławiu
  - budowa bloku energetycznego 833MW Elektrowni BOT Bełchatów

  - budowa Zakładu Komputerów Osobistych Lenovo w Nowej Wsi Legnickiej
  - budowa Centrum Handlowego "Twierdza Kłodzko" w Kłodzku

  - budowa drogi i Zakładu przeróbczego Piława Górna
  - budowa bocznicy kolejowej kopalni Piława Górna
  - rozbudowa Zakładu Toyota Tsuscho w Wałbrzychu
  - przebudowa toru nr 2 linia 61 Kielce - Fosowskie, Lubliniec - Jawornica ,
  - przebudowa toru nr 1na linii 151 Kędzierzyn Koźle - Chałupki
  - budowa centrum handlowego w Haddersfield - Anglia
  - budowa elektrowni wodnej "Bobrowice IV" w Jeleniej Górze
  - budowa platformy pod Zakład Komputerów Osobistych Lenovo w Nowej Wsi Legnickiej
  - budowa Zakładu Produkcji Płytek Ceramicznych CERSANIT w okresie 2002 - 2007

  - budowa hali produkcyjnej Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA w Jeleniej Górze,
  - przebudowa ul. Długiej w Wałbrzychu
  - budowa Zakładu DSSE w Żarowie,
  - budowa Zakładu Franc-Textil w Żarowie,
  - budowa bocznicy kolejowej Elektrolux w Świdnicy
  - budowa bocznicy kolejowej w Piechowicach, Zakładu Produkcji Płytek Ceramicznych Marconi
  - budowa Zakładu Produkcji Płytek Ceramicznych Marconi w Piechowicach

  - budowa platform budowlanych w Świdnicy pod fabrykę Elektrolux i Colgate

  - rozbudowa hali magazynowej "CERESIT" w WSSE w Dzierżoniowie
  - rozbudowa Trelleborg Automotive Poland Sp. z o.o - WSSE Wałbrzych 2005-2007
  - zabudowa Zespołu Kamieniczek - SDH Megasam w Legnicy
  - rozbudowa hali przemysłowej - Legipol w Wałbrzychu
  - budowa Fabryki Brigestone w Żarowie - WSSE Żarów
  - rozbudowa Fabryki Toyota w Wałbrzychu- hala silników, hala konferencyjno-sportowa, kuźnia
  - Budowa Budynków Biurowo - Produkcyjno - Magazynowych ELEKTROLUX Poland w Świdnicy

  - budowa platformy budowlanej CER POCZTA POLSKA we Wrocławiu
  - budowa platform budowlanych - WSSE Wałbrzych
  - budowy centrum handlowego Careffour w Legnicy, Zgorzelcu, Tesco w Szczawnie Zdroju i inne.

  Powrót do góry