Doświadczenie

Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam zmierzyć się z szerokim wachlarzem zadań

Rzetelność

Naszą nieustannie poszerzaną wiedzę i umiejętności wspieramy nowoczesnym sprzętem

Gwarancja

Geologia i geodezja pod naszym szyldem to gwarancja , jakość oraz konkurencyjna cena

Oferta

Wykonujemy usługi w zakresie:

 • GEOLOGII ZŁOŻOWEJ I GEOFIZYKI Open or Close
  • projekty prac geologicznych poszukiwania i rozpoznawania złóż kopalin
  • dokumentacje geologiczne złóż,
  • wnioski o udzielenie koncesji na rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż
  • projekty zagospodarowania złóż
  • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko
  • plany ruchu,
  • projekty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych
  • opinie określające warunki stateczności skarp i zboczy
  • wyceny wartości informacji geologicznej
  • ekspertyzy górniczo - geologiczne dla inwestycji projektowanych na terenach poeksploatacyjnych
  • wiercenia złożowe,
  • profilowanie i sondowania geofizyczne
  • obsługa geologiczna zakładów górniczych
 • HYDROGEOLOGII, GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ I GEOTECHNIKI Open or Close
  • projekty prac geologicznych i dokumentacje geologiczno - inżynierskie
  • projekty prac geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne
  • dokumentacje geotechniczne
  • nadzór geotechniczny inwestycji budowlanych
  • ekspertyzy geotechniczne
  • wiercenia geologiczno - badawcze, hydrogeologiczne ( studnie, piezometry), geologiczno- inżynierskie
  • badania nośności gruntów ( VSS-300, ZFG 2000)
  • pomiar ugięć podatnych nawierzchni drogowych ( belka Benkelmanna)
  • sondowania ( sonda CPTU, sonda dynamiczna DPL, DPM, DPH, DPSH)
  • badania laboratoryjne gruntów
  • badania zanieczyszczenia gruntu
  • badania własności fizyko-chemicznych wód
  • operaty wodnoprawne
 • GEODEZJI I KARTOGRAFII Open or Close
  • obsługa miernicza zakładów górniczych
  • obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych
  • mapy cyfrowe i hybrydowe
  • modelowanie przestrzenne (3D)
  • wizualizacje

  Powrót do góry